طراح صحنه و لباس


تحصیلات : کارشناسی طراحی صحنه تاتر
فعالیت ها :
تدریس در دانشکده سینما تاتر

فعالیت های هنری :
طراحی صحنه تئاتر :
1-طراحی صحنه و لباس نمایش “در مضار توتون” به کارگردانی حسن معجونی
سالن شماره دو تئاتر شهر٫سال ۱۳۸۰
2-طراحی صحنه و لباس نمایش “دیر راهبان” به کارگردانی فرهاد مهندس پور
سالن سایه تئاتر شهر،سال ۱۳۸۰
3-طراحی صحنه و لباس نمایش “روز رستاخیز” به کارگردانی فرهاد مهندس پور
سالن قشقایی تئاتر شهر ، سال ۱۳۸۱
4-طراحی صحنه و لباس نمایش “کسی نیست همه ی داستانها را به یاد آورد” به کارگردانی رضا حداد،سالن قشقایی،سال ۱۳۸۲
-5طراحی صحنه و لباس نمایش “مده‌آ-رپورتاژ به کارگردانی مهدی صدر
سالن سایه،سال ۱۳۸۹(فقط در جشنواره تاتر فجر اجرا شد)

طراحی لباس تئاتر :
1-طراحی لباس نمایش “ماریای بی‌نام” به کارگردانی نرگس هاشم‌پور،سالن سایه تاترشهر،سال ۱۳۸۰
2-طراحی لباس نمایش”روی زمین” به کارگردانی افروز فروزند،سالن سایه  تاترشهر،سال ۱۳۸۲
3-طراحی لباس نمایش “نجواهای نانوشته”به کارگردانی نرگس هاشم‌پور ،سالن سایه تاتر شهر،سال ۱۳۸۳
4-طراحی لباس نمایش “من باید برم” به کارگردانی محمد‌عاقبتی،کارگاه نمایش،سال ۱۳۸۴
5-طراحی لباس نمایش “در مصر برف می بارد” به کارگردانی پوریا آذربایجانی.کارگاه نمایش،سال ۱۳۸۴
6-طراحی لباس نمایش “تور عروس”به کلزگردانی امیر امجد،سالن قشقایی تاتر شهر،سال ۱۳۸۹