به گزارش روابط عمومی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تاتر
آقای حمیدرضا منجر
به عنوان دبیر گروه تخصصی آموزش و پژوهش انجمن طراحان تئاتر در سال ۱۴۰۱ انتخاب شد .

تهیه مقالات تخصصی ، برگزاری همایش های تخصصی طراحی صحنه و لباس و نقد و بررسی نمایش های در حال اجرا از اولیت های این بخش است .

جزئیات آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد .