طراح صحنه تئاتر، طراح لباس تئاتر

تحصیلات: کارشناسی طراحی پوشاک

در حال حاضر عضو شورا انجمن طراحان صحنه و لباس و نویسنده رادیو البرز

طراح لباس نمایش دیدار کاملا اتفاقی ...کارگردان فاطیما سرلک /خرداد 1401 /اجرای عموم سالن سپند
- طراح لباس نمایش ناگهان همه برمی خیزند ...به آوازی دیگر /کارگردان سعیده آجربندیان/ بهمن ١٣٩۷/اجرای عموم عمارت ارغنون

-اجرای سه روزه دراداره تئاترطراح لباس وصحنه /استنداب کمدی شبی با فریاد /کارگردان مهدی رحیمی سده / آذر١٣٩۷/

- طراح لباس/نمایش دو استکان چای داغ/کارگردان مهدی رحیمی سده/ آبان وآذر ١٣٩۷/اجرای عموم تماشاخانه ماه

-طراح لباس وصحنه نمایش نوک مگسک زیردشمن/کارگردان مهدی رحیمی سده/اردیبهشت ١٣٩۶/سالن مهرحوزه هنری

-طراح لباس نمایش شب چراغ/کارگردان داوود معینی کیا / اردیبهشت وخرداد ١٣٩۶/اجرای عموم محیطی در اداره تئاتر

- طراح صحنه ولباس/نمایش بلاتاریا/کارگردان مهدی رحیمی سده/ بهمن واسفند ١٣٩۵/اجرای عموم سالن اداره تئاتر/

-طراح لباس / نمایش میلاد یک رویا /کارگردان الهه پورجمشید/دی ماه ١٣٩۵/اجرای عموم سالن اداره تاتر

-  طراح لباس وصحنه نمایش نوک مگسگ زیر دشمن / کارگردانی مهدی رحیمی سده / در پنجمین جشنواره استانی البرز ١٣٩۴/تئاتر شهر کرج

-  طراح لباس نمایش ظفر خوانی موش وگربه / کارگردان محمد رضا مختاری آزادفرد/ اردیبهشت وخرداد ١٣٩۴ اجرای عموم تالار سنگلج

-  طراح لباس نمایش کلاه گلف /کارگردان محمد رضا مختاری آزادفرد/ اردیبهشت ١٣٩۴ /اجرای عموم تماشاخانه سه نقطه فروردین

-  طراحی لباس نمایش من یک قهوه می خوام ویاچیزی شبیه شکلات / کارگردان فرانک
فروتن /فجر ١٣٩٣/در جشنواره منطقه ای بندر عباس

-  طراح لباس نمایش فصلی دیگر/اجرای عموم تالار محراب/آذر١٣٩٣ /کارگردان پژمان کاشفی

- طراح لباس نمایش ملودی آن شب پاییزی / کارگردان فاطمه آقایی نریمانی/ آذر١٣٩٣/اجرای عموم تالارمحراب

-  طراح لباس نمایش ناز کنیز/ کارگردان داوود معینی کیا/ خرداد ١٣٩٣ / اجرای عموم تالار سنگلج

-  طراح لباس نمایش اینجا یکنفره است / کارگردان مهدی رحیمی سده/ اردیبهشت ١٣٩٣ /اجرای عموم حوزه هنری تماشاخانه ماه

-  طراح لباس نمایش سیاریحون/ کارگردان پژمان کاشفی /آبان و آذر١٣٩۲/اجرای عموم حوزه هنری تماشاخانه مهر

-  طراح لباس نمایش ظفر خوانی موش وگربه / کارگردان محمد مختاری آزاد فرد/شانزدهمین جشنواره بین المللی آیین وسنتی درسال ١٣٩۲/تئاتر شهر کارگاه نمایش

-  طراح لباس نمایش ناز کنیزخاتون / کارگردان داوود معینی کیا / شانزدهمین جشنواره بین المللی آیین وسنتی درسال ١٣٩۲ /تئاتر شهر سالن سایه

-  طراح لباس نمایش سیاریحون / کارگردان پژمان کاشفی/ بیست ودومین جشنواره سراسری تئاترسوره ماه در سال ١٣٩۲ /سالن اندیشه حوزه هنری

-  طراح لباس نمایش فراترازصداقت / کارگردان مهدی رحیمی سده/ بهمن و اسفند ١٣٩۲ / تالارمحراب سالن کوچک

-  طراح لباس نمایش فراترازصداقت / کارگردان مهدی رحیمی سده/ هفدهمین جشنواره تئاتر استان تهران ١٣٩١ /سالن کوچک تالار محراب

-  طراح لباس نمایش ماراتنی برای صفر بزرگ / کارگردان مهدی رحیمی سده و ایما ن فولادوند/ شانزدهمین جشنواره تئاتراستان ومنطقه تهران در سال ١٣٩٠/تالار محراب سالن کوچک

-  طراح لباس نمایش آژیرزرد / کارگردان مهدی رحیمی سده/ پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی درسال ١٣٩٠ /تالار هنر

-  طراح لباس تئاتر چرخدنده / کارگردان صونا بردباری /پایان نامه لیسانس دانشگاه سوره سال ١٣٩٠ /سالن دانشگاه سوره

- طراحی لباس دو فیلم کوتاه به کارگردانی مجتبی حسینی ومهدی رحیمی سده

سوابق دستیارکارگردانی

- دستیار کارگردانی نمایش "فراتر از صداقت "کارگردان مهدی رحیمی سده
- دستیار کارگردانی نمایش "آژیر زرد " کارگردان مهدی رحیمی سده
- دستیار کارگردانی " مرگ دست فروش "کارگردان تهمینه مرتضوی
- دستیار کارگردانی نمایش "چمدان"کارگردان ستوده حیدری
- دستیار کارگردان نمایش"ا ینجا یکنفره است "کارگردان مهدی رحیمی سده

جوایزو کاندیدا
-  کاندید دریافت جایزه برای طراحی لباس نمایش اینجا یکنفره است/ کارگردان مهدی رحیمی سده ازهفدهمین جشنواره بین المللی تئاتردانشجویی ۱۳۹۲ /تئاتر شهر سالن اصلی

-دیپلم افتخارو برگزیده طراحی لباس نمایش من یک قهوه می خوام ویاچیزی شبیه شکلات/ کارگردان فرانک فروتن /از جشنواره استانی استان البرزشهریور۱۳۹۳ /اداره ارشادکرج

- دیپلم افتخار وبرگزیده طراحی لباس نمایش نوک مگسک زیر دشمن / کارگران مهدی رحیمی سده / جشنواره استانی استان البرز شهریور ۱۳۹۴/اداره ارشاد کرج

-طراح لباس پروژه غدیر خم  به سفارش معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج ادارات  1393برگزاری در پادگان لشکر 24 حضرت محمد رسول ا...
- شرکت در دومین جشنواره بین الملی مد ولباس فجر
- نویسنده رادیو البرز از سال 1395 تا 1401