طراح صحنه

تاریخ و محل تولد : زاهدان ۶/۱۰/۱۳۶۵
مجری و طراح صحنه و نور
تحصیلات : فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی مشهد , ورودی ۸۴
دانشجوی رشته طراحی صنعتی ورودی ۹۴

داور :

– جشنواره فیلم رشد در استان سیستان و بلوچستان سال ۸۱-۸۲

اجراها:

– اجراهای تئاتر خیابانی
– بازی در نمایش کودک زوزو در زمین سال ۸۸
– مدیر صحنه نمایش شمعی در قاب
– مدیر صحنه در نمایش نعل کردن خرسرکش جشنواره استانی سال ۹۰
– بازی در نمایش راه رفتن روی ابرها جشنواره استانی سال ۹۰
– مدیر صحنه نمایش کنار در جشنواره مقاومت سال ۹۰
– اجرای دکور نمایش زمین مقدس جشنواره استانی سال ۹۰
– طراح صحنه نمایش انگشت به دهان سال ۹۰
– بازی در نمایش من ایرجم پسر فریدون یا سه قطره خون روی برف سال ۹۰ جشنواره فجر بخش چشم انداز (مسابقه بین الملل )
– بازی در نمایش من ایرجم پسر فریدون یا سه قطره خون روی برف سال۹۱ تئاتر برای مردم
– بازی در نمایش راه رفتن روی ابرها جشنواره بسیج سال ۹۱
– مجری دکور نمایش رویای خیس در حوالی پلک هایت جشنواره استانی سال ۹۱
– دستیار کارگردان نمایش رقص روی پشت کژدم ها جشنواره استانی سال ۹۱
– دستیار کارگردان نمایش دو چرخ موازی جشنواره تئاتر رضوی سال ۹۱
– دستیار کارگردان نمایش دو چرخ موازی جشنواره تئاتر بسیج سال ۹۱
– طراح صحنه نمایش باد که مینویسد جشنواره تئاتر مقاومت سال ۹۲
– مهندس فنی دکور نمایش من تمامی مردگان بودم جشنواره فجر بخش چشم انداز مسابقه بین الملل سال ۹۲
– مهندس فنی دکور نمایش من تمامی مردگان بودم اجرای عموم مشهد سال ۹۳
– اجرای دکور نمایش پایان بدون نقطه جشنواره استانی گناباد سال ۹۳
– اجرای دکور نمایش پایان بدون نقطه اجرای عموم مشهد سال ۹۳
– طراح صحنه نمایش کیلومتر سگی جشنواره استانی گناباد سال ۹۳
– طراح صحنه نمایش کیلومتر سگی اجرای عموم مشهد سال ۹۳
– طراح صحنه نمایش شب شات شاندیز جشنواره استانی گناباد و منطقه ای بندرعباس سال ۹۳
– طراح صحنه نمایش شب شات شاندیز اجرای عموم مشهد سال ۹۳
– اجرای دکور نمایش نمایشگاه لودلو جشنواره فجر بخش نسل نو مسابقه ایران سال ۹۳
– اجرای دکور نمایش اقیانوس آرام جشنواره فجر بخش مرور سال ۹۳
-اجرای دکور نمایش پناهنده جشنواره استانی مشهد ( رضوان ) سال ۹۴
-اجرای دکور نمایش تب سرد روی پیشانی داغ جشنواره استانی مشهد ( رضوان ) سال ۹۴
-طراح صحنه نمایش سردسیر جشنواره استانی مشهد ( رضوان ) سال ۹۴
-اجرای دکور نمایش تاریکی جشنواره فجر سال بخش تازه های ایران مسابقه ایران سال ۹۴
-طراح صحنه نمایش هیولا خوانی جشنواره استانی مشهد ( رضوان ) سال ۹۵
-طراح صحنه نمایش جنوب از شمال غربی جشنواره استانی مشهد (رضوان ) سال ۹۵
-طراح صحنه نمایش بیستون میتازد جشنواره استانی مشهد ( رضوان )سال ۹۵
-طراح صحنه نمایش گُم جشنواره کودک و نوجوان رضوی بندر عباس سال ۹۵
- اجرای دکور نمایش نسخه آزمایشی اجرای عموم سال ۹۶
- اجرای دکور نمایش سندروم پای بی قرار اجرای عموم سال ۹۶
- دستیار طراح صحنه نمایش شنا در آتش اجرای عموم سال ۹۶
- طراح صحنه نمایش شایعات سال ۹۶
- طراح صحنه نمایش تخت های روان سال ۹۶
- طراح صحنه نمایش پروانه الجزایری سال ۹۶
-طراحی صحنه نمایش سورنا سال ۹۶
-طراحی صحنه نمایش خانواده محترم اردکانی
-طراحی صحنه نمایش p2 سال ۹۶
-طراحی صحنه نمایش پیانیستولوژی سال ۹۶
-طراحی صحنه نمایش دیدار در اتاق ۳۹ سال ۹۷
-طراحی صحنه نمایش هزار فرسنگ زیر دریا سال ۹۷
-طراحی صحنه نمایش قصه ظهر جمعه سال ۹۷
-اجرای دکور نمایش رمئو و ژولیت سال ۹۷
-طراح صحنه نمایش باغ خونی سال ۹۷
-طراح صحنه نمایش سوشا سال ۹۷
-طراح صحنه نمایش زبان تمشک های وحشی سال 98
-طراح صحنه نمایش 27 سالگی سال 1401

جوایز

– جایزه طراحی صحنه نمایش باد که می نویسد سال ۹۲ جشنواره مقاومت تهران ( تقدیر جشنواره )
– جایزه طراحی صحنه نمایش شب شات شاندیز سال ۹۳ جشنواره استانی مشهد – گناباد ( طراح صحنه برتر استان)
– دریافت تقدیر طراحی صحنه سال تئاتر مشهد ۱۳۹۳
-جایزه اول طراح صحنه نمایش سردسیر سال ۹۴ جشنواره استانی مشهد ( رضوان )
-دریافت تقدیر طراحی صحنه سال تئاتر مشهد ۱۳۹۴
-جایزه طراحی صحنه برای نمایش بیستون میتازد از جشنواره استانی مشهد ( رضوان ) سال ۹۵
-جایزه طراحی صحنه برای نمایش گُم از جشنواره کودک و نوجوان رضوی بندر عباس سال ۹۵
-جایزه طراحی صحنه برای نمایش گُم از جشنواره کودک و نوجوان رضوی بندر عباس سال ۹۵ رضوی بندر عباس سال ۹۵ندر عباس سال ۹۵
-جایزه طراحی صحنه برتر برای نمایش پیانیستولوژی از جشنواره تئاتر بین المللی فجر تهران سال ۹۶
-جایزه بهترین طراحی صحنه برای نمایش هزار فرسنگ زیر دریا از جشنواره استانی مشهد ( رضوان) سال۹۷