عادل بزدوده

طراح صحنه تئاتر


تولد  :
تهران1335
تخصص :
کارگردان، طراح صحنه، نمایشنامه‌نویس، بازیگر، طراح و سازنده عروسک، عروسک‌گردان
تحصیلات :
کارشناس نمایش عروسکی از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛1368
اجراها :
مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”کوتی و موتی“به کارگردانی”اردوان مفید“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1357 – 1353

بازی، مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”بخت خفته“به کارگردانی”اردوان مفید“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1357

مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”چشم در برابر چشم“به کارگردانی”کامبیز صمیمی‌مفخم“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1358

مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”بریم کمک بابا بزرگ“به کارگردانی”مهدی هاشمی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1358

بازی‌، مدیر صحنه و سازنده عروسک در نمایش”جنگ کور“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1358

مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”داستان خرس کوچک“به کارگردانی”کامبیز صمیمی‌مفخم“‌؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1359


مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”پرواز“به کارگردانی”امیر برغشی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛1360

بازی، مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”کچل کفتر باز“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1360

سازنده دکور در نمایش”رهایی“به کارگردانی”مجتبی یاسینی“؛ تهران، کانون پرورش فکری، انجمن ایران و آمریکا؛ 1361

مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”رویاها“به کارگردانی”سهیل پارسا“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛1361

طراح و سازنده وسائل صحنه در نمایش”کارآگاه 2“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1362

مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”قصه‌های کوچه“به کارگردانی”امیر برغشی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1363 – 1362

سازنده عروسک و طراح و سازنده وسائل صحنه در نمایش”بابا بزرگ و ترب“به کارگردانی”بهروز غریب‌پور“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1363

 طراح صحنه و طراح و سازنده عروسک در نمایش”پرواز از قفس“به کارگردانی”محمود فرهنگ“؛ تهران، ‌تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1368

طراحی صحنه و لباس در نمایش”دو میها“به کارگردانی”مسلم قاسمی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1369

بازنویسی متن، کارگردانی، سازنده عروسک و دکور در نمایش”حادثه در شهر عروسک‌ها“؛‌ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1373

سازنده دکور در نمایش”آرزوهای بزرگ“به کارگردانی”یدالله وفاداری“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1374

طراح صحنه در نمایش”گنجشگک اشی مشی“به کارگردانی”حسن دادشکر“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1377

مدیر صحنه و طراح ماسک در نمایش”د‌ندون طلا“به کارگردانی”داود میرباقری“؛ تهران، ‌‌تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1378

بازنویسی متن، کارگردانی، طراحی صحنه و طراح و سازنده عروسک در نمایش”آهای دوستاتو بشناس“؛‌ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1379

بازنویسی متن، کارگردانی، طراح و ساخت عروسک و طراح صحنه و لباس در نمایش”حسنی یه پهلوونه“؛‌ تهران، کانون پرورش فکری؛ 1380

طراح صحنه در نمایش”خورشید بانو“به کارگردانی”شکرخدا گودرزی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1380

نگارش، کارگردانی، طراحی و ساخت عروسک و طراح صحنه و لباس در نمایش”چی شده؟ چه خبره؟“‌؛ تهران(جشنواره بین‌المللی عروسکی)؛ 1383

نگارش، کارگردانی، طراح صحنه و عروسک در نمایش عروسکی”گلی گلی جون“؛ تهران(جشنواره بین‌المللی عروسکی)؛ 1385

سازنده دکور در نمایش”مثنوی مولوی“به کارگردانی”اردشیر کشاورزی“؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛ 1385

مدیر صحنه و سازنده دکور در نمایش”زنگ آخر“به کارگردانی”مهدی هاشمی“؛ تهران، کانون پرورش فکری؛‌ 1385

نگارش، کارگردانی، طراح صحنه و عروسک در نمایش عروسکی" چه خبره، چی شده؟"؛ تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ پارک لاله؛ 1386