طراح صحنه تئاتر  ، طراح لباس تئاتر

تحصیلات :کارشناسی طراحی پارچه و لباس، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر
 فعالیت ها :
*مربی تاتر نوجوان کمیته امداد منطقه یک سال 1376
*داور جشنواره دانش آموزی منطقه ورامین سال 1384
* مربی تاتر مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران سالهای 1395 الی 1399

فعالیت های هنری :
طراحی صحنه تئاتر :
1-مرگ پیوند به کارگردانی مریم نیک روش. کمیته امداد منطقه یک تهران. شهریور 1376.
2-آوای باد به کارگردانی حمید ابراهیمی. سومین جشنواره تئاتر کوثر. فرهنگسرای فدک تهران. 1380.
3-راز شیشه‌ای به کارگردانی حمید ابراهیمی. مرداد و شهریور 1382. فرهنگسرای نیاوران.تهران.
4-کهف به کارگردانی شهربانو کنگی و سیاوش اکبری صفت. معاونت فرهنگی بسیج.تهران. زمستان 1382.
5-در امتداد باد به کارگردانی حمید ابراهیمی. تالار مولوی.تهران.اسفند 1382.
6-مُلک غریبی به کارگردانی مریم نیک‌روش. یازدهمین جشنواره سراسری دفاع مقدس.مشهد. مهر 1383.
7-باد جن به کارگردانی حمید ابراهیمی. دومین جشنواره سراسری تئاتر ماه. تماشاخانه مهر حوزه هنری.تهران.اردیبهشت 1384.
8-ماشین نشین‎ها به کارگردانی حسن سرچاهی. خانه نمایش.تهران. مرداد و شهریور 1384.
9-آخرین جشن به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن سایه.تهران. خرداد و تیر 1385.
10-سیاریحون به کارگردانی حمید ابراهیمی.سومین جشنواره سراسری تئاتر ماه.تماشاخانهء مهر حوزه هنری. تهران.تابستان 1385
11-سیاریحون به کارگردانی حمید ابراهیمی تماشاخانهء مهر حوزه هنری. تهران.آذر و دی 1385.
12-پندار زندهء کفتار مرده به کارگردانی حمید ابراهیمی. سومین همایش سراسری تئاتر عاشوراییان.سالن چهارسو. تهران. بهمن 1385.
13-پندار زندهء کفتار مرده به کارگردانی حمید ابراهیمی. تالار سنگلج.تهران. اسفند 1385.
14-انجمن شاعران شهید به کارگردانی حمید ابراهیمی. دوازدهمین جشنواره سراسری دفاع مقدس.سنندج. شهریور 1386.
15-خورشید و شب به کارگردانی حمید ابراهیمی. پنجمین جشنواره سراسزی تئاتر رضوی.بجنورد.آبان 1386.
16-مهمانداران لاعلاج نخله به کارگردانی حمید ابراهیمی. چهارمین همایش سراسری تاتر عاشوراییان.تبریز. بهمن 1386.
17-خورشید و شب به کارگردانی حمید ابراهیمی. خانه نمایش. آبان 1387.
18-ته خط به کارگردانی حمید ابراهیمی. اولین جشنواره هنری تئاتر امید و عدالت. سالن سایه. تهران. اسفند 1387.
19-ته خط به به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن سایه. تهران. اردیبهشت و خرداد 1388.
20-حلقه به کارگردانی حمید ابراهیمی.تماشاخانه ماه حوزه هنری. مهر 1394.
21-حلقه به کارگردانی حمید ابراهیمی. فرهنگسرای ابن سینا. تالار مهر حوزه هنری. آذر 1394 .  
22-طهران چهار راه سیروس به کارگردانی رضا صابری.تالار مهر حوزه هنری. آذر 1395.
23-شلم شوربا به کارگردانی مریم نیک روش. جشنواره دانش آموزسی منطقه 5 تهران. 1395.
24-از ماست که بر ماست به کارگردانی مریم نیک‌روش. جشنواره دانش آموزی منطقه 5 تهران. 1396.
25-فریاد البرز به کارگردانی مریم نیک‎روش. جشنواره دانش آموزی منطقه 5 تهران.1397.  
26-پشت دیوار عمارت به کارگردانی حمید ابراهیمی. تماشاخانه سرو.شهریور و مهر 1398.
27-پشت دیوار عمارت به کارگردانی حمید ابراهیمی. سی و هشتمین جشنواره تاتر فجر. بخش میهمان. تماشاخانه سرو. بهمن 1398.
28-کمان ابرو به کارگردانی حمید ابراهیمی. سی و نهمین جشنواره تاتر فجر. بخش میهمان. سالن چهارسو. بهمن 1399.
29-یک ماه هزار آسمان به کارگردانی حمید ابراهیمی. برج آزادی. بهمن 1400.
30-یک ماه هزار آسمان به کارگردانی حمید ابراهیمی. چهلمین جشنواره تاتر فجر. بخش میهمان. برج آزادی. بهمن 1400.
31-کهکشانی برای من و تو به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن ماه حوزه هنری. اسفند 1400.


طراحی لباس تئاتر :
1-مرگ پیوند به کارگردانی مریم نیک روش. کمیته امداد منطقه یک تهران.شهریور 1376.
2-کوکو تی تی به کارگردانی حمید ابراهیمی جشنواره سراسری سوره. بوشهر. آبان 1378.
3-آوای باد به کارگردانی حمید ابراهیمی. دهمین جشنواره سراسری سوره. گرگان. مهر 13789.
4-آوای باد سومین همایش سراسری نمایشگران سوره و مسجد. قزوین. بهمن و اسفند 1379.
5-آوای باد به کارگردانی حمید ابراهیمی. خانه خورشید.تهران. اردیبهشت 1380.
6-مردی در تاریکی به کارگردانی حمید ابراهیمی هشتمین جشنواره سراسری دفاع مقدس.سالن سایه. تهران.خرداد 1380.
7-کرانهء دل به کارگردانی سعید داخ. سالن اصلی اختتامیه نهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس. تهران. خرداد 1381.
8-راز شیشه‌ای به کارگردانی حمید ابراهیمی. فرهنگسرای نیاوران.تهران. مرداد و شهریور 1382.
9-یک بوته گل برای لیلا به کارگردانی محسن افشار. سومین جشنواره سراسری پلیس. تهران.
10-کهف به کارگردانی ش کنگی و س اکبری صفت.معاونت فرهنگی بسیج.زمستان 1382.
11-در امتداد باد به کارگردانی حمید ابراهیمی.تالار مولوی. تهران. اسفند 1382.
12-مُلک غریبی به کارگردانی مریم نیک‌روش. یازدهمین جشنواره سراسری دفاع مقدس. مشهد. مهر 1383.
13-باد جن به کارگردانی حمید ابراهیمی. دومین جشنواره سراسری تئاتر ماه. تماشاخانه مهر حوزه هنری.تهران. اردیبهشت 1384.
14-ماشین نشین‎ها به کارگردانی حسن سرچاهی.خانه نمایش.تهران.مرداد و شهریور 1384.
15-آخرین جشن به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن سایه.تهران.خرداد و تیر 1385.
16-سیاریحون به کارگردانی حمید ابراهیمی.سومین جشنواره سراسری تئاتر ماه.تماشاخانهء مهر حوزه هنری. تهران. تابستان 1385.
17-سیاریحون به کارگردانی حمید ابراهیمی.تماشاخانهء مهر حوزه هنری. تهران.آذر و دی 1385.
18-پندار زندهء کفتار مرده به کارگردانی حمید ابراهیمی. سومین همایش سراسری تئاتر عاشوراییان.سالن چهارسو.تهران. بهمن 1385.
19-پندار زندهء کفتار مرده به کارگردانی حمید ابراهیمی. تالار سنگلج.تهران. اسفند 1385.
20-انجمن شاعران شهید به کارگردانی حمید ابراهیمی. دوازدهمین جشنواره سراسری دفاع مقدس. سنندج. شهریور 1386.
21-خورشید و شب به کارگردانی حمید ابراهیمی. پنجمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی. بجنورد. آبان 1386 .
22-مهمانداران لاعلاج نخله به کارگردانی حمید ابراهیمی. چهارمین همایش سراسری تاتر عاشوراییان. تبریز. بهمن 1386.
23-خورشید و شب به کارگردانی حمید ابراهیمی. خانه نمایش. آبان 1387.
24-ته خط به کارگردانی حمید ابراهیمی. اولین جشنواره هنری تئاتر امید و عدالت. سالن سایه. تهران. اسفند 1387.
25-ته خط به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن سایه. تهران. اردیبهشت و خرداد 1388.
26-حلقه به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن مهر حوزه هنری. مهر 1394.
27-طهران چهار راه سیروس به کارگردانی رضا صابری.تالار مهر حوزه هنری. آذر 1395.
28-شلم شوربا به کارگردانی مریم نیک روش. جشنواره دانش آموزسی منطقه 5 تهران. 1395.
29-از ماست که بر ماست به کارگردانی مریم نیک‌روش. جشنواره دانش آموزی منطقه 5 تهران. 1396.
30-فریاد البرز به کارگردانی مریم نیک‎روش. جشنواره دانش آموزی منطقه 5 تهران.1397.  
31-لاله زار هتل کاتوزیان به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن مهرگان. دی و بهمن 1397.
32-پشت دیوار عمارت به کارگردانی حمید ابراهیمی. تماشاخانه سرو.شهریور و مهر 1398.
33-پشت دیوار عمارت به کارگردانی حمید ابراهیمی. سی و هشتمین جشنواره تاتر فجر. بخش میهمان. تماشاخانه سرو. بهمن 1398.
34-کمان ابرو به کارگردانی حمید ابراهیمی. سی و نهمین جشنواره تاتر فجر. بخش میهمان. سالن چهارسو. بهمن 1399.
35-یک ماه هزار آسمان به کارگردانی حمید ابراهیمی. برج آزادی. بهمن 1400.
36-یک ماه هزار آسمان به کارگردانی حمید ابراهیمی. چهلمین جشنواره تاتر فجر. بخش میهمان. برج آزادی. بهمن 1400.
37-کهکشانی برای من و تو به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن ماه حوزه هنری. اسفند 1400.
* طراحی پوستر و بروشور نمایشهای: کوکوتی‌تی. باد جن.
مردی در تاریکی. آخرین مروارید.          
* طراحی صحنه و لباس فیلم های
* سایه های شوم به کارگردانی حمید ابراهیمی. 1387
* میان دو نگاه به کارگردانی حمید ابراهیمی.1389
*خانه ابری به کارگردانی حمید ابراهیمی. 1389
* دو راهی به کارگردانی حمید ابراهیمی. 1390
* عمو جان هیتلر به کارگردانی حمید ابراهیمی. 1393
دستیار طراح صحنه و لباس فیلم و سریال:
*شوریده به کارگردانی محمد علی سجادی 1384
*قائده بازی به کارگردانی محمدرضا معتمدی 1385
*شاهزاده سرزمین آلان به کارگردانی حسین مختاری 1385

افتخارات هنری :
طراحی صحنه تئاتر :
- 1 طراحی صحنه نمایش خورشید و شب به کارگردانی حمید ابراهیمی. بجنورد. آبان 1396. پنجمین جشنواره تاتر رضوی. مقام اول.
2- طراحی صحنه نمایش ته خط به کارگردانی حمید ابراهیمی. سالن سایه تهران 1397. اولین جشنواره امید و عدالت. مقام اول.
3- کارگردانی سوم نمایش در شهر و خیابان مریم نیک روش.
جشنواره تئاتر دانش آموزی منطقه 5 تهران بهمن 1395.
4- کارگردانی اول نمایش فریاد البرز مریم نیک روش. جشنواره تئاتر دانش آموزی منطقه 5 تهران اسفند 1397.
5- مقام اول بخش نمایش اولین جشنواره مجازی خانه عروسک نمایش. خانه نقلی کاشان. خرداد1399.
6- مقام سوم بخش ساخت عروسک اولین جشنواره مجازی خانه عروسک نمایش. خانه نقلی کاشان. خرداد 1399.