پروین محبی

طراح صحنه تئاتر، طراح لباس تئاتر


تولد  : 1330 - تهران
تخصص : طراح صحنه و لباس،مدرس
تحصیلات : کارشناسی ارشد طراحی صحنه و لباس از دانشکده هنرهای دراماتیک ؛1355 - دریافت درجه یک هنری (معادل دکترا) از شورای عالی ارزشیابی هنرمندان کشور؛1380
اجراها :
نمایش
طراحی صحنه:
" ماه در دره شقایق " ( رضا حسین پور) تالار وحدت؛ 1361
"یک طرح تازه " تالار مولوی؛ 1361
" تعزیه ما اهل کوفه نیستیم " ( عظیم موسوی ) موزه آزادی؛ 1361
" تعزیه امام حسین ( ع)" تالار محراب؛ 1361
" تعزیه " تالار حراب؛ 1361
" عاشورای دوم " ( مهدی مهمانی ) ؛ تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1362
" گرگ خسته " ( بابک صفوت ) تئاترشهر، سالن شماره دو؛ 1362
" صیاد چگونه صید می شود؟ " ( ابراهیم زاده ) تئاتر شهر؛ 1362
" کتل خاکی" ( محمدبلیش مازندرانی ) تالاروحدت؛ 1362
" بازگشت از افول" تالار وحدت؛ 1362
" الطوفان " ( خادم الحسینی) تئاتر شهر، سالن اصلی؛ 1362
" تعزیه گونه خروج مختار" ( عظیم موسوی ) تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1362
" دکترفاستوس " ( ایرج راد ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1362
" رخش دلم جزبارمحبت نخواهد برد" ( سیاوش طهمورث ) تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1362
" فرارازظلمت" ( سید حکمت قاضی میرسعید ) نیروی هوایی، مرکزپشتیبانی؛ 1363
" تعزیه ملاحسین " ( ثقفی ) تالارمحراب؛ 1363
" همینکه مغرورشد خدا ازش دورشد " ( شیخ محمد ) تالارمحراب؛ 1363
"قصه شب " ( حسین جعفری ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1363
" پرواز بر فراز آشیانه فاخته " ( منیژه محامدی ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1364
" کنیزک و بانو " ( پروانه مرزبان ) تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1364
" پایان آغاز " ( سعید امیرسلیمانی ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1364
" چشمه بالا، چشمه پایین" ( نایینی ) سینما تئاترکوچک تهران؛ 1365
" تاجر تحصیل کرده " ( نایینی ) سینما تئاترکوچک تهران؛ 1365
"گاو " ( علایی ) تالارسنگلج؛ 1365
" مستاجر جدید" ( رضا کرم رضایی ) تئاتر شهر، سالن چهارسو
" قبل ازانفجار" ( فرخی )
" ساعت عمواسکندر " ( مشکلاتی ) تئاترشهر
" بازرس" ( بهشتی ) تئاترشهر، سالن اصلی
" خانه ای در پارک" ( جهانگیرطاهری ) تئاتر شهر، سالن چهارسو
" هملت " ( عسگرقدس ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1366
" پایان رنجهای سبزعلی" ( جواد خدادای) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1366
" مریم و مردآویج " ( بهزاد فراهانی ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1367
" حدیث این قوم " ( کامل نوروزی ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1367
" کدو قلقله زن " ( زرین قلم ) تالارهنر؛ 1367
" استاد و سکوت " ( پروانه مژده ) 1367
" دو محجوب " ( لقمان نظیری ) خانه نمایش؛ 1367
" یرما " ( مهدی ارجمند ) تئاترشهر؛ 1367
" سفارتخانه " ( فردوس کاویانی ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1367
" آژانس ونوس" ( جمشید جهانزاده ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1368
" داستان شیرین و فرهاد " ( عسگرقدس ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1368
"درپوست شیر " ( حسین احمدی نسب ) خانه نمایش؛ 1368
" یونس " ( دکتر محمودعزیزی ) خانه نمایش؛ 1368
"آتش افروزان " ( مهدی میامی ) تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1369
"سایه سیمرغ" ( سعید امیرسلیمانی ) تالاروحدت؛ 1369
" مدال درجه یک شجاعت"  ( حمید مظفری ) تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1369
" هاملت با سالاد فصل " ( هادی مرزبان ) تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1369
" اقلیما " ( دکتر محمودعزیزی ) تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1370
" پرنده سبز" ( دکتر محمودعزیزی ) تالارسنگلج؛ 1371
" مرگ تصادفی یک آنارشیست" ( فردوس کاویانی ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1371
" باغ آلبالو " ( رکن الدین خسروی ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1371
" آریا داکاپو " ( ایرج راد ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1378
" سوگ مضحکه آقابزرگها " ( رضا کرم رضایی) تالارمولوی؛ 1380
طراحی ، هماهنگی، نظارت برساخت و مونتاژ دکور :
" وایت کابین " ( گروه اکه – روسیه ) بیستمین جشنواره بین المللی تئاترفجر، سالن اصلی تئاترشهر؛ 1380
" آناتول فلد " بیستمین جشنواره بین المللی تئاترفجر، تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1380
"یک قطره خون " ( آشوت هاماجود – ازهند ) تئاتر شهر، سالن چهارسو؛ 1381
" ولش کن بره " ( جان نیکلسون – از انگلستان ) تئاترشهر، سالن چهارسو؛ 1381
" مفتش " بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاترفجر، تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1383
طراحی لباس:
"زال و سیمرغ"
" آخرین معرکه "
" سحر مارا فزای"
" راه برای معرفی کتاب"
" خود کرده راتدبیر نیست "
" فرعون "
" این منم طاووس "
" گاوها "
" نگاهی از پشت پنجره "
" قاصدک "
" کارسخت "
" مهمانی "
" اجازه آقا "
" هم کلاسیها "
" خود نویس طلایی "
" سفری بسوی افق "
" زنده باد نمایش "
" کارآگاهان مدرسه "
" یک سبد صبوری "
" دوستی "
" ببعی و آش بربری"
" قاب عکس دوستی "
" مینا و خنگله "
" معجزه نزول باران "
" حکایت آن شلوار کهنه "
" خاصیت هرچیز "
" صد گره افتاد بر تارمویی "
" آن شب "
" گمراه "
" کسب بی حاصل "
" حضرت یونس "
" مادر "
" مار زنگی "
" کشتی حضرت نوح "
" بچه های مدرسه امی