طراح صحنه تئاتر،  طراح لباس تئاتر


تولد  :1340آبادان
تخصص :طراح صحنه و لباس
تحصیلات :کارشناسی طراحی صحنه و لباس از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران؛ 1368
اجراها :
تئاتر:
دستیار طراح صحنه در نمایش”ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی“ به کارگردانی”حمید سمندریان“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1367 ـ 1366
دستیار طراح صحنه در نمایش”تبعیدی“ به کارگردانی”محمود عزیزی“؛1367
دستیار طراح صحنه در نمایش”مده‌آ“ به کارگردانی”قطب‌الدین صادقی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1367
طراحی صحنه و لباس در نمایش”رکاب“ به کارگردانی”عزت‌الله مهرآوران“؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1385 – 1384
تصویر:
بازی در فیلم کوتاه”کلام نوید“ به کارگردانی”؟ یراقچی“؛ 1368