دانشجویان طراحی صحنه و لباس


به گزارش روابط عمومی انجمن طراحان صحنه ولباس به اطلاع می رساند
از آنجایی که جامعه هنری یک الگو و خط فرهنگی در جامعه را نمایان می‌سازد ، این انجمن بر این تصمیم صحه نهاد تا با پوشش خبری و اطلاع رسانی برنامه های دانشجویان رشته طراحی صحنه و لباس که در دانشگاه های مختلف برنامه های هنری از جمله همایش، وبینار، ورکشاپ، مقاله، پژوهش و نمایشگاهی و مد و فشن و cat walk را در سایت این انجمن اطلاع رسانی و از این نسل جوان و مستعد حمایت خود را اعلام نماید.
دوستان دانشجو می‌توانند اطلاعات را به روابط عمومی یا در بخش ارتباط با ما سایت انجمن طراحان صحنه و لباس تئاتر ایران ارسال نمایند