دیدار روسای انجمن طراحان (صحنه و لباس) و نویسندگان

حمیدرضا نعیمی رئیس انجمن نویسندگان / میثم نویریان رئیس انجمن طراحان صحنه و لباس

به گزارش روابط عمومی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر بعد از انجام انتخابات و شکل گیری فضا و ستون های جوان شورای مرکزی این انجمن متشکل از رئیس انجمن میثم نویریان در ماه جاری با برنامه ریزی و استراتژی مشخص و رو به جلو با نگاه تعامل، وحدت و مشارکتی  امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۱ به دعوت این انجمن ؛ دومین جلسه هم اندیشی با حضور آقای حمیدرضا نعیمی رئیس محترم انجمن نویسندگان خانه تئاتر ایران در خانه تئاتر برگزار شد.

در این جلسه با اشاره به مشارکت دو انجمن در برنامه های آتی و تعاملات دوسویه توافقاتی انجام شد . 

- مقرر گردید در موضوعات مشترک آموزشی و پژوهشی طرح های مشترکی اجرا شود . 

- اشاره به قشر دانشجویان و پتانسیل بالای جوانان با برگزاری نشست ها و نقد و تحلیل ها از مباحث این جلسه بود . 

در پایان توافق شد این جلسات در زمان های دیگر بین دو انجمن برگزار شود . 

و قابل ذکر است در نشست این انجمن با رئیس انجمن موسیقی نیز حول همین محورها در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد. 

امید که با انجمن های دیگر نیز از این دست تعاملات و همراهی ها اتفاق بیفتد.