جلسه معارفه هیئت مدیره انجمن طراحان صحنه و لباس با جناب آقای مقصود نعیمی ذاکر مدیر عامل جدید خانه تاتر روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در خانه تاتر برگزار شد.
هیئت مدیره انجمن پیرامون مسائلی چون قراردادها و رویکردها و عملکرد دو ماه شروع فعالیت شورای جدید انجمن طراحان صحنه و لباس با آقای ذاکر به گفتگو نشستند.