♦️دیدار اعضای شورای مرکزی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری .
به گزارش روابط عمومی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر، این دیدار که صبح روز چهارشنبه  ۸ تیر ۱۴۰۱ در محل حوزه هنری تهران برگزار شد، با هدف ایجاد تعامل و همکاری انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تفاهم هایی صورت گرفت .
_  مقرر گردید، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با توجه به برنامه های از پیش ارائه شده انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر در خصوص برگزاری دوره های آموزشي و نمایشگاهی، همچنین تعاملات دو سویه فعالیت های تخصصی طراحی صحنه و لباس همکاری های گسترده ای داشته باشند.  
_  در پایان این دیدار،  مسئول مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری جناب آقای کوروش زارعی با ابراز خوشحالی از این دیدار، از نگاه پر اهمیت خود در مقوله طراحی صحنه و لباس در تمام آثار نمایشی و آرزوی موفقیت و تعامل های بیشتر این انجمن با حوزه هنری را اعلام نمودند.
حاضرین جلسه: جناب آقای کوروش زارعی مسئول محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری . آقای میثم نویریان رئیس .خانمها سمیه تهرانی منشی  و مونا گلپایگانی روابط عمومی