انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران برگزار می کند

تجلیل از هنرمندان (طراحی صحنه و لباس)

خسرو خورشیدی - فریبرز قربانزاده  - محمدرضا رحمانی لشکری  - عادل بزدوده  - امیر رضازاده 

ادنا زینلیان - سیما سامانی - کتایون فیض مرندی - پروین محبی - منیر ملکی

همزمان با برگزاری مسابقه اسکیس برای دانشجویان

به تمامی دانشجویان شرکت کننده گواهی اعطا خواهد شد

به برگزیدگان مسابقه ، لوح و جایزه تعلق خواهد گرفت

دانشجویان علا قه مند جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مسابقه

با شماره : 09196351526 (حمیدرضا منجر) تماس حاصل نمایند

زمان : 10 تیرماه 1402 -ساعت 17

مکان :خیابان سمیه-تقاطع سمیه و نجات الهی - پلاک 260-خانه تئاتر-سالن استاد جوانمرد