انجمن   طراحان  صحنه و  لباس  تئاتر  ایران  در  نظر  دارد ، به جهت ارزشیابی آثار نمایشی  از  منظر  طراحی صحنه و لباس ، نمایش های در حال اجرا  را  توسط یک تیم کارشناسیداوری و منتخبین خود  را  به  صورتی فصلی  معرفی کند  .طراحان می توانند درخواست خود را به صورت حضوری و  یا از طریق تلگرام به شماره : 09121973053 (پولادی ها) ارسال کنند

🔸️فرم درخواست را می توانید از اینجا دانلود کنید 🔻

دانلودword ◀️ فرم داوری انتخاب طراح صحنه و لباس 1403.docx

دانلودpdf◀️فرم داوری انتخاب طراح صحنه و لباس 1403.pdf