جناب آقای مقصود نعیمی ذاکر
انتصاب شایسته ی شما در سمت مدیرعاملی خانه تئاتر را از طرف انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر  تبریک می گوییم و با توجه به تجارب و خدمات شایان شما در عرصه فرهنگ و آموزش، که ارزشمند هستند، امید داریم تا مسائل و خواسته های به حق اهالی خانه تئاتر با حضور و تلاش هایتان ایجاد گردد.
انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران