به گزارش روابط عمومی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۱ به دعوت این انجمن ؛ اولین جلسه هم اندیشی با حضور آقای سعید ذهنی رئیس محترم انجمن موسیقی و آقای میثم نویریان رئیس انجمن طراحان صحنه و لباس در محل خانه تئاتر برگزار شد.